oku-uderisiОрганизация и управление учебным процессом КазГосЖенПУ на основе кредитной системы обучения. Постоянное совершенствование процесса обучения, повышение качества предоставления образовательных услуг

Оқу үдерісі

univer campus

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент

Оқытудың кредиттік жүйесі негізінде Қазмемқызпудың оқу үрдісін ұйымдастыру және басқару; Оқыту үрдісін үздіксіз жетілдіру, білім беру қызметін ұсыну сапасын арттыру; Оқыту үрдісіне деген шығармашылық көзқарасты технологияларды дамыту және енгізу;

univer campus

Болон үдерісі орталығы

Сапа менеджменті жүйесін жасау мен енгізуге қатысты жұмыстар 2003 жылдың қараша айынан бастап жүргізіліп келеді. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының ректоры тарапынан Қазмемқызпи-нда сапа менеджменті жүйесін құру және ендіру туралы бұйрық шығарылды.

univer campus

Оқу үдерісі бөлімі

Оқу үдерісі жөніндегі бөлімакадемиялық мәселелер жөніндегі департаментінің құрылымдық бөлімі болып табылады. Оқу үдерісі жөніндегі бөлім Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің білім беруді бақылау, үйлестіру және ұйымдастыруды қамтамасыз ететін негізгі бөлім.

univer campus

Тіркеуші кеңсе бөлімі

Тіркеуші кеңсе – білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлығын есепке алумен айналысатын және білімін бақылаудың барлық түрін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін және оның академиялық рейтингісіне есеп жасайтын қызмет.

univer campus

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті үш сатылы «бакалавриат-магистратура-докторантура PhD» мамандар даярлаудың заманауи жүйесіне толығымен көшкен жоғары оқу орны болып саналады.

univer campus

Әдістемелік бөлім

Әдістемелік бөлім университеттегі құрылымдық бөлімшелердің бірі және Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің қарамағына қарайды. Әдістемелік бөлім 5В010100, 6М010100, 6D010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу;

univer campus

Студенттер бөлімі

Студенттік бөлім – университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, барлық студенттер мен магистранттар осы бөлімнен өтеді. 1 курсқа қабылданғаннан диплом алып шыққанша.

univer campus

Кәсіптік бағдар және карьера бөлімі

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Карьера және кәсіптік бағдар бөлімі 2005 жылы 29 қыркүйекте №156 Бұйрыққа сәйкес құрылып, бірнеше бағыттағы маңызды жұмыстармен жүктелген

univer campus

Дайындық бөлімі

Дайындық бөлімінің мақсаты: Жоғары оқу орнына түскісі келетін талапкерлерді Кешенді Тесттен табысты өтуге дайындау.