Құрметті оқытушылар! 2018 жылға арналған DUO-Belgium/Wallonia-Brussels (Бельгия/Валлония-Брюссель) стипендиялық бағдарламасын ұсынады.

Құрметті оқытушылар!

Халықаралық ынтымақтастық бөлімі Сіздердің назарларыңызға 2018 жылға арналған DUO-Belgium/Wallonia-Brussels (Бельгия/Валлония-Брюссель) стипендиялық бағдарламасын ұсынады. Өтініш 2018 жылдың 20 сәуіріне дейін қабылданады.

DUO-Belgium/Wallonia-Brussels бағдарламасы профессор-оқытушылар құрамы арасында Бельгия/Валлония-Брюссель және Азия елдерімен (АСЕМ) тең және тұрақты негізде алмасуды жүзеге асырады.

DUO-Belgium/Wallonia-Brussels бағдарламасы Азия университеттерінің профессор-оқытушылар құрамына қаржылық көмек алуға мүмкіндік береді.

2018 жылғы DUO-Belgium/Wallonia-Brussels бағдарламасы бойынша толық ақпарат алу үшін келесі сілтемеге өтіңіз:

1. 2018 жылғы DUO-Belgium/Wallonia-Brussels бағдарламасына хабарландыру

2. 2018 жылғы DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Өтініштің үлгісі немесе http://www.asemduo.org/03_forms/forms_06.php

Құрметті студенттер! Индонезия Республикасының магистранттарға арналған стипендиялық бағдарламасына қатысуға шақырамыз.

Құрметті студенттер!

Индонезия Республикасының магистранттарға арналған стипендиялық бағдарламасына қатысуға шақырамыз.

Бағдарлама туралы толық ақпарат келесі сайтта берілген: http://www.knb.dikti.go.id/ және http://io.uns.ac.id/knb-scholarship-program/

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті келесі лауазымдарға конкурс жариялайды:

Х А Б А Р Л А М А

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті келесі лауазымдарға конкурс жариялайды:

 • Оқу бөлімінің әдіскері;
 • Факультет хатшысы;
 • Оқу бөлімінің координаторы;
 • Әдістемелік бөлімінің басшысы;
 • Телефонист

 

Конкурсқа қатысушылардың біліктілігіне қойылатын талаптар:

 

 

 Әдіскер

 

 1. Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, білім беру ұйымдарында кемінде 2 жыл еңбек өтілі болуы тиіс.
 2. Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарын, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №108 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы», ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі №168 бұйрығымен бекітілген «Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі», 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі», ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №110 қаулысымен бекітілген «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгісі бойынша ауыстырудың және оқуға қайта қабылдаудың ережесі», ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы №266 қаулысымен қосымша бекітілген Жоғары білім беру жүйесі және мемлекеттік білім беру стандарттары, іс-құжаттар номенклатурасы туралы нормативтік құқықтық актілерін, білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістемесін, оқу жоспарларын дайындау тәртібін, оқу жұмыстарының құжаттарын жүргізу ережесін, кәсіби білім беру педагогикасын, психологиясын және кәсіптік білім беру әдістемесін, студенттерге білім беру мен тәрбиелеудің жаңа заманғы нысандары мен әдістерін, экономика негіздерін, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын жетік білуге міндетті.

  

Факультет хатшысы

 1. Біліктілігіне қойылатын талаптар: еңбек өтілі болмаса да жоғары кәсіби білімі немесе орта кәсіби білімі, еңбек өтіліне талап қойылмайды.
 2. Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының заңды және нормативті-құқықтық актілерін, іс жүргізуді, құжаттарды өңдеу мен рәсімдеу әдістерін, қабылдау-байланысу құрылғыларын пайдалану ережелерін, типтік формаларды қолдана отырып қызметтік хаттарды компьютерде теру ережелерін, этика мен эстетиканың негіздерін, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын, еңбек туралы заңдардың негіздерін, Халықаралық ИСО стандартына сәйкес сапа менеджмент жүйесінің процедура талаптарын, сапа саласындағы саясат пен мақсаттарын білу.

 

  

Координатор

 1. 1.Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, білім беру ұйымдарында кемінде 2 жыл еңбек өтілі болуы тиіс.
 2. 2.Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарын, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №108 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы», ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі №168 бұйрығымен бекітілген «Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі», 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі», ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №110 қаулысымен бекітілген «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгісі бойынша ауыстырудың және оқуға қайта қабылдаудың ережесі», ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы №266 қаулысымен қосымша бекітілген « Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік шәкіртақы тағайындау, төлеу және мөлшері туралы ережесі» . Жоғары білім беру жүйесі және мемлекеттік білім беру стандарттары, іс-құжаттар номенклатурасы туралы нормативтік құқықтық актілерін, білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістемесін, оқу жоспарларын дайындау тәртібін, оқу жұмыстарының құжаттарын жүргізу ережесін, кәсіби білім беру педагогикасын, психологиясын және кәсіптік білім беру әдістемесін, студенттерге білім беру мен тәрбиелеудің жаңа заманғы нысандары мен әдістерін, экономика негіздерін, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын жетік білуге міндетті.

 

Әдістемелік бөлім басшысы

 1. 1.Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, білім алу мекемелерінде басшы немесе мамандығы бойынша еңбек өтілі 5 жылдан кем емес.

 

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

Ғалым-хатшы

 1. Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғарғы не жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, ғылым кандидаты, магистр дәрежесінің болуы және ғылыми жұмыс бағытта еңбек өтілінің 3 жылдан кем болмауы.
 2. Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының заңнамалық, нормативтік құқықтық актілерін, білімнің, ғылым мен техиканың тиісті салаларындағы ғылыми проблемаларды, ұйым қызметінің профилі бойынша экономикалық қызмет түрінің даму бағыттарын, жоғары тұрған органдардың басшылық материалдарын, білімнің тиісті саласындағы отандық және шетелдік жетістіктерді; ұйымның, жоспарлау мен қаржыландырудың белгіленген тәртібін, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді; басқа ұйымдармен бірге жұмыстар орындаған кезде шарт жасасу мен орындау тәртібін; маркетингті; бөлімшенің ғылыми жабдығын, оны пайдаланудың ережелерін; өнертабыстар мен ашылуларға өтінім құрастыру тәртібін, ғылыми-техникалық құжаттамалар мен аспаптарды, материалдарды, басқа да ғылыми жабдықты сатып алуға өтінім рәсімдеуді; ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді басқарудың жүйесін; кадрларды даярлау мен біліктіліктерін көтеру бойынша қолданыстағы ережені; іс жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі басшылық материалдарды; Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамаларын; еңбекті қорғаудың ережесі мен нормаларын.

  

Телефонист

 

 1. Біліктілігіне қойылатын талаптар: Байланысшының лауазымына арнаулы дайындықтары бар, лайықты куәліпен немесе диплом, немесе жұмыстың телефондық байланыстың күту тәжірибесі бар жағдайда ғана тағайындалады.
 2. Білуге міндетті:
  1. телефон аппаратының және коммутатор қондырғы құрылымын;
  2. университеттің телефон коммутациялық схемасының линиясын;
  3. техникалық қауіпсіздік ережесін және телефон аппаратының эксплуатациялық ережелерін және жабдықтардың да;
  4. телефон нөмірлердің барлығын;
  5. ОАО «Қазақтелеком» персоналымен шұғыл келіссөздің құзырлығының тәртібін білу.

 

Құжаттар хабарлама шыққан күннен бастап 15 күнтізбелік күн мерзімінде қабылданады.

 

           Мекен жайы: 050000, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 99 үй, 126 бөлме.

 

         Анықтама телефондары:       8 (727) 2331858                                              

         Факс:                                       8 (727) 2 33 18 35

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен "Қазақ мемлекеттік қыздар педогогикалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының арасындағы кадр саясатындағы меритократия қағидаларын бекіту жөніндегі шекті келісім

Егер СІЗ дарынды, білімді, өзіңіздің қабілетіңіз бен күшіңізге сенімді болсаңыз, «Ы. Алтынсарин – 2018» пәндік олимпиадасына қатысыңыз!

ТЕСТІЛЕУ сайтына өту үшін келесі сілтемені басыңыз:

http://test.themarine.kz/moodle/login/index.php

НҰСҚАУЛЫҚ

 

«Халықаралық Ы.Алтынсарин-2018 пәндік олимпиадасы» туралы ереже

 
 
Егер СІЗ дарынды, білімді, өзіңіздің қабілетіңіз бен күшіңізге сенімді болсаңыз,
«Ы. Алтынсарин – 2018» пәндік олимпиадасына қатысыңыз!
 
 Құрметті 11-сынып оқушылары!
     Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті еліміздің мектеп бітірушілері арасында қабілетті, дарынды оқушыларды қолдау мақсатында 2018 жылдың сәуір айында дәстүрлі «Ы. Алтынсарин-2018»  пәндік олимпиадасын  өткізеді.
Олимпиада  І тур шеңберінде 2 кезеңде өткізіледі.
     1-кезең   – Олимпиада ҰБТ-дің жаңа форматы бойынша Оn-line режимінде өткізіледі.
     2-кезең – Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау, марапаттау. Олимпиаданың салтанатты  жабылу рәсімі өткізіледі.
Олимпиада төменде көрсетілген пәндер бойынша ұйымдастырылады:
-          қазақ тілі мен әдебиеті;
-          орыс тілі мен әдебиеті;
-          ағылшын тілі;
-          физика;
-          биология;
-          география;
-          дүниежүзі тарихы;
-          химия;
-          математика.
       Мектеп бітірушілері үшін «Ы. Алтынсарин- 2018» пәндік олимпиадасына Оn-line режимінде қатысушыларды тіркеу жүргізілуде.
       Олимпиаданың әр пәні бойынша жеңімпаздар болып, ең үздік көрсеткіш көрсеткен және І дәрежелі диплом алған оқушылар саналады.
       Жүлдегерлер болып, ІІ және ІІІ дәрежелі диплом алған оқушылар саналады.
       Университетке оқуға түсу барысында Олимпиаданың әр пәнінен алғашқы үш жүлделі орынды иеленген қатысушылар таңдаған пәні мамандығына сай келген және ҰБТ-ға қажетті өту балын жинаған ҚР азаматшасы – толық оқу курсының: әр бір оқу курсының оқу ақысына қатысты 15% пайыздан 60% пайызға дейінгі аралықта жеңілдік беретін дипломмен марапатталады.
       Олимпиаданың әр пәнінен бекітілген өту балын жинаған қатысушылар Университетке түсу барысында бірінші кезекте оқуға қабылданады және әр бір оқу курсының оқу ақысына қатысты 15% пайыздық жеңілдікке құқық беретін сертификаттармен марапатталады.
       Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері туралы ақпарат университет сайты мен «Қыздар университеті» газетінде жарияланады.
       Мекен-жайы: Алматы қ., Гоголь көш. 114, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру мен мансап бөлімі.
       Байланыс тел.: +7 (727) 233-19-50.
«Ы. Алтынсарин-2018» пәндік олимпиадасына
 
ТІРКЕЛУ АЯҚТАЛДЫ
 
СӘТТІЛІК  ТІЛЕЙМІЗ!!!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫТУШЫЛАР, ДОКТОРАНТТАР, МАГИСТРАНТТАР ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕР!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫТУШЫЛАР, ДОКТОРАНТТАР,

МАГИСТРАНТТАР ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕР!

Словак Республикасының Ұлттық стипендиялық бағдарламасына қатысуға шақырамыз.

Бағдарлама туралы толық ақпарат келесі сайтта берілген: www.scholarships.sk немесе

https://www.stipendia.sk/_user/N%C5%A0P/Letaky/2017/letak%20NSP_RUS_2017.pdf

2018-2019 жылы Перпиньян (Франция) Университеті «Erasmus+» академиялық алмасу бағдарламасы.

Құрметті оқытушылар мен магистратура және бакалавриат білім алушылары!

Сізді 2018-2019  жылы Перпиньян (Франция) Университеті «Erasmus+» академиялық алмасу бағдарламасына қатысуға шақырамыз.  

Қатысуға өтініштер 08.04.2018 дейін қабылданады. 

Мәлімет үшин осы сілтемені ашыңызhttps://www.univ-perp.fr/fr/menu/international/venir-etudier-a-l-upvd/en-programme-d-echanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/

Startup-Tomiris ЕРЕЖЕ-АҚПАРАТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

«STARTUP-TOMIRIS»

инновациялық жобалар байқауын өткізу туралы

ЕРЕЖЕСІ

1.Жалпы ереже

 • Осы Ереже «Startup-Tomiris» инновациялық жобалар байқауының өту тәртібін анықтайды (бұдан әрі - Байқау).
 • Ұсынылған жобалардың мазмұны жасырын болып табылады және байқау жұмысын тек қана бағалау және тексеру мақсатында пайдаланылады.
 • Байқау туралы ақпарат www.kazmkpu.kz веб-сайтында және оқу үдерісіндегі «УНИВЕР» жүйесінде жарияланады.
 • Байқаудың ұйымдастырушысы - Ғылым бөлімі.

 

2.Байқаудың мақсаты мен міндеттері

 

2.1. Мақсаты - университет білім алушыларының шығармашылық қабілеттерін ашу және инновациялық кәсіпкерлікке тарту.

2.2. Міндеттері:

- студенттік бастамаларды анықтау және насихаттау;

- білім алушылардың әлеуметтік бағыттағы кәсіпкерлік мәдениетін және көшбасшылық дағдыларын қалыптастыру;

           - бизнес қауымдастықтарымен және өзге мүдделі тараптармен байланыс орнату.

 

3.Байқауға қатысу шарттары

 

3.1. Байқауға инновациялық және бәсекеге қабілетті, әлеуметтік мәні, енгізу тиімділігі бар және коммерциялық нәтижеге бағытталған жобалар ұсынылады.

3.2. Жұмыс үдерісі кезінде қатысушылар:

- стартап-жобасын жазудағы тәжірибиелік дағдыларын;

- топта жұмыс жасау тәжірибесін;

- ғалым-әзірлеуші және инвесторлармен қарым-қатынас мүмкіншілігін;

- түрлі бағыттарда (әлеуметтік, қызмет көрсету, өндіріске енгізу) жұмысқа тұру мүмкіншілігін алады.

3.3. Байқауға Университеттің күндізгі бөлімінің 1-3 курс студенттері, 1 курс магистранттары қатыса алады.

3.3. Өтінімнің қағаз және электронды нұсқасы Ғылым бөліміне тапсырылады.

3.4. Мерзімнен кешіккен өтінімдер қабылданбайды.

3.5. Байқауға қатысу ақысыз өтеді.

3.6. Жобалар мемлекеттік немесе орыс тілінде қабылданады.

 

4.Байқаудың өту кезеңдері

 

         Байқау 4 кезеңнен тұрады:

         - 1 кезең - өтінімдерді қабылдау (1-қосымша);

         - 2 кезең - сараптау комиссиясымен 3-ші кезеңге өтетін 5 үздік жоба таңдау (2-қосымша);

         3 кезең - жобаны қорғау (презентация 5 минут) және жеңімпаздарды анықтау (3-қосымша)

         4 кезең - жеңімпаздарды «SMART NATION.KZ» ғылыми марафонында марапаттау.

 

 5.Сараптау және байқау комиссиясы

 

5.1. Байқау қорытындысын шығару үшін ректор бұйрығымен Сараптамалық комиссиясының құрамы бекітіледі.

5.2. Сараптамалық комиссия құрамына ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры, Алматы қаласы Алмалы аудандық жұмыспен қамту орталығы, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «KaznexInvest» экспорттау және инвестициялау бойынша ұлттық агенттігі, «АТФ Банк» АҚ, бизнес өкілдері кіреді.

5.3. Сараптамалық комиссия жобаларды инновациялық өлшемдер бойынша іріктеп бағалайды, белгіленген номинациялар/марапаттаулар бойынша байқаудың жеңімпаздарын анықтайды.

 

6.Марапаттау

 

6.1. І орын жеңімпазы Республикалық «STARTUP-BOLASHAK» инновациялық жобалар байқауына университет атынан қатысады және 200 000 теңгемен, ІІ орын жеңімпазы - 100 000 теңгемен, ІІІ орын жеңімпазы -50 000 теңгемен марапатталады.


Қосымша 1

 

«STARTUP-TOMIRIS» инновациялық жобалар байқауына

ӨТІНІМ

 

Жоба атауы

 

 

Жеке немесе топтық құрамдағы мүшелердің аты-жөні толық

 

 

Мамандығы, курсы, байланыс ақпараты (телефон, эл.пошта)

 

 

Жобаны жүзеге асыру мерзімі

 

 

Жобаның өзектілігі (200 сөзден артық емес)

 

 

Инновациялылығы (100 сөзден артық емес)

 

 

Жобаның әлеуметтік мәні (50 сөзден артық емес)

 

 

Жобаны енгізу тиімділігі (50 сөзден артық емес)

 

 

Мақсатты топ, клиенттер, сұранысы

 

 

Жобаны негізгі бәсекелестермен салыстыру (100 сөзден артық емес)

 

 

Кеңейту мүмкіндігі (100 сөзден артық емес)

 

 

Өзге сандық/сапалық көрсеткіштері

 

 

Қосымша ақпараттар (жетістіктер, өткен қиыншылықтар, фотосуреттер және т.б.)

 

 

 

 

 

 

Өтінім берушінің қолы

 

 

 

 

Қосымша 2

Жартылай жеңімпаздарды анықтау хаттамасы

 

Алматы қ.                                                                                                                             «____» __________ 2018ж.

 

п/п

Жоба атауы Өтінім берушінің аты-жөні Бағалау өлшемі 1 Бағалау өлшемі 2 Бағалау өлшемі 3 Бағалау өлшемі 4 Барлығы Шешім
1                
2                

 

 • Жобаның сұранысы
 • Жобаның инновациялығы
 • Енгізу тиімділігі
 • Ауқымдылығы

ü  Балл мөлшері бірдей болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады

ü  Өтінімге баға беру өлшемдері 0-ден (нөл) 2-ге (екі) дейін

 

Байқау комиссиясының мүшелері:

______________________ Т.А.Ә.

______________________ Т.А.Ә.

______________________ Т.А.Ә.

______________________ Т.А.Ә.

 

 

 

Қосымша 3

 

Жоба презентациясын бағалау хаттамасы

 

Алматы қ.                                                                                                                                                                              «____» __________ 2018ж.

 

п/п

Жоба атауы

Өтінім берушінің

аты-жөні

Бағалау өлшемі 1 Бағалау өлшемі 2 Бағалау өлшемі 3 Бағалау өлшемі 4 Бағалау өлшемі 5 Бағалау өлшемі 6 Бағалау өлшемі 7 Бағалау өлшемі 8 Барлығы Шешім
1                        
2                        
3                        

 

Бағалау өлшемдері

 • Жоба атауы;
 • Жобаның мақсаты, міндеті, жаңалығы және ерекшелігі;
 • Мақсатты топ тауарының/жұмысының/қызметінің/ т.б. сұранысы;
 • Жобаны негізгі бәсекелестермен салыстыру;
 • Жобаны жүзеге асыру механизмдерін сипаттау;
 • Жобаның тиімділігі;
 • Жобаның сандық және сапалық көрсеткіші;
 • Жобаны кеңейту.
 1. Презентациялар 1-ден (бір) 5-ке (бес) дейінгі балдармен баға беріледі:
 2. көрсетілген материалдар бизнес-идеяны бұл критерий бойынша бағалауға мүмкіндік бермейді;
 3. теріс нәтиже немес критерий жартылай ашылған немесе ашылмаған;
 4. бейтарап нәтиже немес критерий ашылды және анықталған, бірақ жеткілікті емес, дәлелдеме жеткіліксіз;
 5. жеткіліксіз оң нәтиже немесе критерий ашылды және анықталған, бірақ барлық қырларды қамтымайды;
 6. жеткілікті оң нәтиже немесе критерий сапалы түрде ашылған және дұрыс түсіндірілген.  

 

*Балл мөлшері бірдей болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады

Ақпараттық хат-Смарт марафон-12.02.2018

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2018 жылдың 12 сәуірінде студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың «SMART NATION.KZ» ғылыми марафонына қатысуға шақырады

Іс-шара «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 71-Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция аясында өткізіледі.

Өтетін орны: Алматы қ., Гоголь к-сі, 114.

Ғылыми марафонның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

 

Ғылыми марафонды өткізу бағдарламасы

 

08.30 - 09.00

Қатысушыларды тіркеу

09.00 - 10.00

Стендік баяндамалар және жас инноваторлар көрмесі

 

10.00 - 13.00

 

Секциялар жұмысы

 

I

PHIL

Филологиялық ғылымдар және әлемнің ұлттық бейнесі

 

II

PED

Еліміздегі және әлемдегі педагогика және психология: қазіргі теория және тәжірибе

 

III

SOCHUM

Қазақ қоғамының санасын жаңғырту үдерісіндегі әлеуметтік-гуманитарлық білім

 

IV

NAT

Жаратылыстану ғылымдары: инновациялық технологиялар мен идеялар

 

V

PHYS, MAT,

IT

Цифрлық Қазақстан: физика-математика ғылымдарының жаңа серпілісі

 

VI

ART

Жаһандық әлемдегі қазақстандық мәдениет

 

13.00-14.00

Түскі үзіліс

 

15.00 - 17.00

 

Пленарлық мәжіліс

 

 

17.00 - 17.30

 

Жабылуы. Жеңімпаздарды марапаттау

 

 

Марафон қатысушылары келесі форматта қатыса алады:

- стендік баяндама, размер 841х1189 мм, А0 форматында;

- секцияға баяндамамен қатысу (5 минутқа дейін);

- пленарлық мәжілісте баяндамамен қатысу (7 минутқа дейін);

- мақаланы конференция жинағында жариялау.

 

Мақалаға қойылатын талаптар:
 1. Бет саны 3-5, формат А4, мәтіндік редактор MSWORD, шрифт Times New Roman, 12, аралық жол – 1, жол жиегі: сол жоғы – 30 мм, оң жағы – 15 мм, жоғарғы және төменгі жағы – 20 мм, азат жол: стандартты.
 2. Кестелер, схемалар мен суреттерге атау беріліп, Windows бағдарламасында теріледі.
 3. Үлгі бойынша рәсімдеу:

Әсел Ахметова

Қазақ тілі мен әдебиеті

2-курс/магистрант/докторант

ҚазМемҚызПУ

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.д., проф. Т.А.Омаров

 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫН ЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мәтін

 

Әдебиеттерге сілтеме тік квадрат жақшаның ішінде жазылып, әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сай көрсетіледі. [1, 25 б.].

Әдебиеттер:

1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М., Мысль, 2011.

 1. Мақалалар мен баяндамалардың электронды нұсқасы This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электронды поштасына 2018 жылдың 20 наурызына дейін SMART NATION.KZ жазбасы арқылы қабылданады.
 2. Материалдар автордың атымен рәсімделген бір файлмен, мақала ұсынылған секцияның нөмірін көрсету арқылы қабылданады (1_Ахметова Ә. doc)
 3. Барлық жұмыстар плагиат үшін тексеріледі, мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 70%

Осы талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар қарастырылмайды.

Ғылыми марафон жинағында мақаланы және баяндаманы жариялау үшін төлем 3000 теңгені құрайды (ҚазМемҚызПУ бакалавриат студенттерінен басқа авторларға).

Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарын таңдау құқығын өзіне қалдырады.

Ғылыми марафон алқасының шешімі бойынша үздік деп танылған мақалалар мен баяндамалар ҚазМемҚызПУ «Хабаршы» журналында жариялауға ұсынылады.

Ұйымдастыру комитетінің мекен жайы: Алматы қ., Әйтеке би, 99 к-сі., Бас оқу ғимараты, Ғылым бөлімі, 105 каб.

Тел.: 8 (727) 233-17-67, ішкі 4031; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Чанчарова Алия, Есболова Самал, Чакенова Балжан.

           Банктік реквазиттер ҚазМемҚызПУ

ЖСК ТЕНГЕ-KZ61826A1KZTD2025263
БСК ALMNKZKA
БСН 990 240 005 438
КБЕ 16
Филиал АҚ «АТФ Банк» Алматы қ., 050060, Төле би көшесі, 24

Құрметті оқытушылар, докторанттар, магистранттар және студенттер!

Құрметті оқытушылар, докторанттар,

магистранттар және студенттер!

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті мен Mugla Sitki Kocman University (Түркия) арасындағы келісім-шарт негізінде сіздерді 2018-2019 оқу жылында Мевлана алмасу бағдарламасына қатысуға шақырамыз (Қосымша 1).

Халықаралық ынтымақтастық бөлімі:

- өтініштерді 2018 жылдың 16-ақпаннан 5-наурыз аралығында қабылдайды,

-     үміткерлердің өтініштерін серіктес университетке жібереді,

-     білім алушыларға іріктеу нәтижелері туралы хабарлайды.

Өтініш берушіге келесі құжаттарды ұсыну қажет:

Оқытушылар:

1) Өтініш толтыру (Қосымша 2)

2) Түйіндеме (ағылшын тілінде)

3) Тіл деңгейін растайтын құжат (сертификат)

4) Паспорт көшірмесі

5) Академиялық портфолио (орындалған, орындалып жатқан және жоспарланған жобалар тізімі)

Студенттер, магистранттар және докторанттар:

1) Өтініш толтыру (Қосымша 3)

4) Тіл деңгейін растайтын құжат (сертификат)

5) Паспорт көшірмесі

6) Транскрипт (ағылшын тілінде)

Білім алушыларға арналған талаптар:

 • Бакалавриат - 4.0 балл бойынша GPA 2.5
 • Магистратура, докторантура4.0 балл бойынша GPA 3.0

Грант бір семестрге бөлінеді (4 ай).

Білім алушылар екінші семестрге оқуын жалғастыруға ниет білдірген жағдайда, жатақхана, тамақтану, авиабилет және т.б. шығындарды  өз қаражаттарынан төлейді (оқу ақысынан басқасын).

Іріктеу критерийлері:

-  жалпы балл 50%, ал тіл деңгейі 50%-ды құрайды (ағылшын немесе түрік тілдерінің деңгейін растайтын құжат болу міндетті).

Ескерту: Қорытынды іріктеу Түркия Республикасының Жоғары Білім Беру Кеңесі тарапынан ҚазМемҚызПУ-не бөлінген бюджетке байланысты жүзеге асады.

Барлық сұрақтар бойынша Халықаралық ынтымақтастық бөліміне хабарласыңыз: Омарова Гульнур, тел. 233-89-08/ 45-50, каб.128

Қосымша 1

2018-2019 Mevlana Exchange Programme Quota List

Name of the University Country Department

Kazakh State Women’s Teacher Training University

Kazakistan

Kazakh Literature,

Turkish Language and Literature, Pre-school Education,

Primary Education

(Bachelor, Master Degree)

Business Management,

History

(Bachelor, Master Degree)

Толық ақпарат алу үшін

Құрметті оқытушылар, докторанттар, магистранттар және студенттер!

Құрметті оқытушылар, докторанттар,

магистранттар және студенттер!

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті мен Нийде Өмер Халисдемир Университеті арасындағы 2018 жылғы 23-қаңтардағы келісім-шарт негізінде сіздерді 2018-2019 оқу жылында Мевлана алмасу бағдарламасына қатысуға шақырамыз (Қосымша 1 және 2).

Халықаралық ынтымақтастық бөлімі:

- өтініштерді 2018 жылдың 9-ақпаннан 15-ақпан аралығында қабылдайды,

-     үміткерлердің өтініштерін серіктес университетке жібереді,

-     білім алушыларға іріктеу нәтижелері туралы хабарлайды.

                                    

Өтініш берушіге келесі құжаттарды ұсыну қажет:

Оқытушылар:

1) Өтініш толтыру (Қосымша 3)

2) Түйіндеме

3) Тіл деңгейін растайтын құжат

4) Паспорт көшірмесі

Докторанттар, магистранттар және студенттер:

1) Өтініш толтыру (Қосымша 4)

2) Бакалавриат - 4.0 балл бойынша GPA 2.5

3) Магистратура, докторантура - 4.0 балл бойынша GPA 3.0

4) Тіл деңгейін растайтын құжат (сертификат)

5) Паспорт көшірмесі

Грант бір семестрге бөлінеді (4 ай).

Білім алушылар екінші семестрге оқуын жалғастыруға ниет білдірген жағдайда, жатақхана, тамақтану, авиабилет және т.б. шығындарды                                 өз қаражаттарынан төлейді (оқу ақысынан басқасын).

Іріктеу критерийлері:

-  жалпы балл 50%, ал тіл деңгейі 50%-ды құрайды (ағылшын немесе түрік тілдерінің растайтын құжат болу міндетті).

Ескерту: Қорытынды іріктеу Түркия Республикасының Жоғары Білім Беру Кеңесі тарапынан ҚазМемҚызПУ-не бөлінген бюджетке байланысты жүзеге асады.

Барлық сұрақтар бойынша Халықаралық ынтымақтастық бөліміне хабарласыңыз: Омарова Гульнур, тел. 233-89-08/ 45-50, каб.128

Қосымша 1

 65151

Қосымша 2

 2yjy5151

 

Толық ақпарат алу үшін:  http://www.ohu.edu.tr/mevlanaexchange/announcement/12701 .

1-Күзгі Психологиялық Интенсив-2017: Психолог жұмысындағы психотехнологиялар: білім беру, денсаулық сақтау, отбасы

Педагогика және психология факультеті

Теориялық және пркатикалық психология кафедрасы

«Жан шуағы» психология орталығы

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

1-Күзгі Психологиялық Интенсив-2017:

Психолог жұмысындағы психотехнологиялар: білім беру, денсаулық сақтау, отбасы

Құрметті психологтар, педагог- психологтар, медициналық және практик психолог-кеңес берушілер, педагогтар мен әлеуметтік қызметкерлер, студенттер, магистранттар, докторанттар.

Сіздерді 1-Күзгі Психологиялық Интенсивке - 2017 қатысуға шақырамыз

Өту мерзімі: 18-19 қараша, 2017 жыл.

Өту орны: ҚазМемҚызПУ, 3 корпус, (Гоголь көшесі, Шарипов көшесінің қиылысында)

1-Күзгі Психологиялық Интенсивтің мақсаты:

Әр түрлі кәсіби іс-әрекет сфераларындағы психологтың кәсіби шекараларын кеңейту және компетенттілігін артыру.

Интенсивтің міндеттері:

1. Білім беру, отбасылық тәрбие және денсаулық сақтау салаларындағы қазіргі психотехнологиялармен танысу.

2. Өзекті психологиялық мәселелерді талқылау.

3. Кәсіби ынтымақтастық пен білім беру.

Сіздерді ең үздік психолог-практиктермен 2 күндік қызықты марафон күтеді. Сіздерге балалар мен ересектердің қазіргі диагностикасында, коррекция мен психопрофилактикасында белсенді қолданылып жүрген 50-ден астам практикалық психологиялық техникалар ұсынылады.

Интенсив –2017 жұмысының негізгі формалары:

 • практик психологтардың мастер-кластары;
 • ауызша баяндаулар (талқылау, пікірталастар, рефлексия);
 • тренингтер мен практикалық сабақтар.

Психологиялық Интенсивке қатысу құны– 12 000 тенге.

12 адамнан көп жиналған топқа- 10 000 тенге.

Студенттер мен магистранттарға – кез-келген ЖОО күндізгі бөлім– 8000 тенге (студенттік билеті міндетті).

Тіркелу 2017 жылдың 15 қарашасына дейін. (Өтініш беру формасы қосымшада).Төмендегі электрондық адреске тіркелу міндетті: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. немесе ұялы тел.

(ватсап) 8 778 622 6189, 8 707 687 7501, 8 701 735 4808,

1-ші Күздік Интенсивтің тренерлік корпусы мен мастер-кластар

Тақырыбы: Психолог жұмысындағы психотехнологиялар:

білім беру, денсаулық сақтау, отбасы

 

Аты-жөні Тренинг тақырыбы Тренер туралы ақпарат
Ермекбаева Лаура Касеновна

Тұлғааралық конфликтілерді шешудегі психологиялық тәсілдер.

қазақ, орыс тіліндегі топтар

Психология ғылымының кандидаты, теориялық және практикалық психология кафедрасының меңгерушісі. Конфликтілер психологиясы саласының маманы.
Исхакова Эльзара Варисовна Ертегітерапия мен құм терапиясы отбасымен психологиялық жұмыс жасаудың әдістері ретінде.

орыс тіліндегі топтар

Психология ғылымының кандидаты. Аға оқытушы. Тренер, онкопсихология, отбасылық кеңес беру мен психотерапия саласының маманы.
Бегалиева Нүргуль Үсеиновна Психологиялық жарақатпен жұмыс,

қазақ тіліндегі топтар

Психология ғылымының кандидаты. Аға оқытушы. Тренер, тұлғаның дағдарысты күйлері мен кеңес беру саласының маманы.
Сактағанова Тильда Сарсеновна Отбасы психодиагностикасы және проективті әдістемелер аясында өзара қатынастарды түзету.

қазақ және орыс тіліндегі топтар

Психологии магистрі. Аға оқытушы. Тренер, Отбасы психодиагностикасы менпсихотерапиясы саласының маманы
Елшібаева Кулмаш Ғалымжановна НЛБ тәсілдері арқылы педагогтардың кәсіби-эмоциялық құлдырау синдромының алдын-алу.

қазақ тіліндегі топтар

Психология ғылымының кандидаты. Аға оқытушы. Тренер, тұлғаның дағдарысты күйлері, НЛБ психотерапия саласының маманы.
Байздрахманова Алия Камидулловна Балалар мен ересектердің дағдарысты күйлерін экспресс-диагностикалау және көмек көрсету (күш көрсету, суицидтер)

орыс тіліндегі топтар

Психология ғылымының кандидаты. Аға оқытушы. Тренер, күш көрсету мен тұлғаның дағдарысты күйлері саласының маманы.
Бейсенова Жұпаргүл Жұмабаевна Жастар арасындағы экстремизмнің алдын-алу тәсілдері мен техникалары.

қазақ тіліндегі топтар

Психология ғылымының кандидаты. Кафедра доценті. Тренер, дін психологиясы мен тұлғаның рухани даму саласының маманы.
Бағыбаева Майгүл Ілиясовна Мамандық таңдау кезіндегі психологиялық қолдау.

қазақ тіліндегі топтар

Психология магистрі, аға оқытушы. Тренер, заманауи мамандық түрлерін таңдау мен бағдар саласының маманы.
Айуп Жанна Ғайниденовна Жеке кеңес беру мен психосоматикадағы денеге бағытталған әдістер.

қазақ және орыс тіліндегі топтар

Психология магистрі, аға оқытушы. Тренер, онкопсихология мен тұлғалық даму саласының маманы
Алибаева Рауан Нұрғалиевна Педагог- психолог қызметіндегі психологиялық кеңес беру.

қазақ тіліндегі топтар

Психология магистрі, аға оқытушы. Тренер, суицидология мен психологиялық кеңес беру саласының маманы.
Дюсенбаева Динара Серікбаевна Психолог жұмысындағы метафоралық ассоциативті карталар (МАК).

орыс тіліндегі топтар.

Психология магистрі. Тренер, онкопсихология, психоанализ және кеңес беру саласының маманы.

1-Күздік Психологиялық Интенсивтің -2017 аясында оқу қорытындылары бойынша 36 акад. сағатқа (студенттерге), 72 академ.сағат (мамандарға) есептелген біліктілік жетілдіру Сертификаты беріледі!!!

Төлем ақысының 50%-ын 10 қарашаға дейін енгізу міндетті:

Гоголь + Шариповадағы корпус, 313 каб. Айсұлу - 87786226189

1-Күздік Психологиялық Интенсив-2017 ұйымдастыру комитеті:

Төрайымы – ҚазМемҚызПУ, Педагогика және психология факультетінің деканы, пед.ғ.д, профессор Жиенбаева С.Н.

Тең төрайымы – теориялық және практикалық психология кафедрасының меңгерушісі, пс.ғ.кандидаты, доцент Ермекбаева Л.К.

Интенсива- 2017 ұйымдастыру комитетінің мүшелері: теориялық және практикалық психология кафедрасының оқытушылары.

Ұйымдастырушы – модераторлар:

Елшібаева Күлмаш Ғалымжановна- телеф.(вотсап) + 7 701 397 77 39

Байздрахманова Алия Камидулловна –телеф. (вотсап) + 7 701 735 48 08

Бейсенова Жұпаргул Жұмабаевна,- телеф. (вотсап) + 7 707 350 62 14

Қосымша 1.

Қатысу үшін өтініш беру формасы

2017 жылдың 15 қарашасына дейін

 1. Аты, тегі, әкесінің аты. ____________________________
 2. Қала, ауыл _____________________________________
 3. Жұмыс немесе оқу орны.__________________________
 4. Ұялы телефон.___________________________________

12 адамнан көп жиналған топтар үшін төлемақысы 10.000 тенге. Интенсивке қатысушылар тізімін алдын-ала мына электрондық адреске жіберу қажет: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Электрондық адреске тіркелу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 050012, Алматы қаласы, Гоголь көшесі 161 (Шарипов көшесінің қиылысы)

Өтініштерді беру мерзімі: 2017 жылдың 15 қарашасына дейін!!!